PROJECT

AANDACHT ..... SNORF-fietstochten zijn géén gewone toeristische fietstochtjes.

Het minste wat je er van kan zeggen is dat het 'fietsritjes-met-een-hoek-af' zijn.

(Kent u de initiatiefnemer -°1947 Sint-Niklaas- een beetje?)


In zijn driecomponentenfietstochten zal altijd een snuifje van elk van de onderstaande elementen zitten. Gegarandeerd.


1.

ludiek-vermakelijk


Snorftochten nemen alleen goedgeluimde mensen aan boord.

En S.C.Helman Cole zal alles in het werk stellen om hun zonnige humeur een boost te geven.

Dat hij géén gediplo-meerde gids is en niét wordt gestuurd door een hogere instantie, heeft daarbij alleen maar voordelen. Hij mag -bij wijze van spreken- schaamteloos uit de bocht gaan.


2.

nieuwsgierig-ontdekkend


Wist u dat op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas niet minder dan negentig dooRlopende straten te vinden zijn? Dààr mogen fietsers wat automobilisten NIET mogen, namelijk doorrijden. Hier verneemt u er alles over.


Op elke SNORFtocht zullen er vast wel een paar liggen.


Klik hier voor de lijst ervan.

Neem deel aan deze bevraging over FIETSSTRATEN !!!


www.sint-niklaas.be/leefomgeving/mobiliteit/fietsen/bevraging

3.

kritisch-bewustmakend 


Meer dan twintig jaar als gevreesde Traffic Watcher 'S.A.R. - Steeds Alert Rondfietsend' en tien jaar activiteit in de Kern van Fietsersbond Sint-Niklaas, dat moèt sporen nalaten. 

Op onze tochten zullen we met open ogen meer dan eens situaties ontdekken die het leven van de alledaagse fietser onveilig/oncomfortabel maken.

Elke deelnemer zal zich geroepen voelen om ongezouten zijn conster-natie te delen via het Vlaamse meldpunt fietspaden of via

 klantendienst@sint-niklaas.be .