VEILIG EN WEL

Van deelnemers aan SNORFtochten wordt verwacht dat ze met een perfect rijvaardige en reglementaire fiets aan de start verschijnen. En dat ze tijdens de tocht de wegcode respecteren. Onverkort.


Als zich tijdens een SNORFtocht op een weekdag tussen 10u en 18u een geval van niet meteen herstelbare fietspech voordoet, zal de begeleider zich onmiddellijk in contact stellen met Jef en Tom van Tweewielers Vermeulen te Sint-Niklaas. 

 

Zodra met hen afspraken zijn gemaakt voor een spoedige depannage, vervolgt de begeleider zijn tocht met de andere deelnemers.


Tweewielers Vermeulen depanneert GRATIS en maakt een snelle raming voor de herstelling in hun werkplaats in de Mercatorstraat 78 te Sint-Niklaas.


Voor ritten op andere tijdstippen wordt aan een oplossing gewerkt.


(Pechvogels kunnen na afloop van de SNORFtocht geen beroep doen op een terugbetaling in geld noch natura. PECH=PECH.

NOG MOGELIJKHEDEN ...


Ook al staat de A van Auto prominent in 'Vlaamse Automobilistenbond', toch biedt dit bedrijf pechverhelping aan voor fietsers ! 


Je belt gewoon naar VAB of gebruikt de app, en een opgeleide wegenwachter komt het probleem verhelpen. Meestal lukt dat ter plaatse en anders brengt men je met je fiets naar de meest geschikte reparatieplek. 


Een VAB-verzekering is gebonden aan een persoon (of gezin), dus het maakt niet uit met welke fiets, elektrische fiets, sport- of bakfiets je onderweg bent.


Leden van de Fietsersbond krijgen 15% korting


Een individuele verzekering voor fietsbijstand -klik op de oranje tekst- kost dan maar € 38, 25 (i.p.v. € 45) en een polis voor het hele gezin € 84,15 (i.p.v. € 99).


Er zijn verder ook mogelijkheden bij Touring, waar men het systeem Touring-Bike hanteert. Maar zonder korting voor leden van Fietsersbond. Klik voor meer informatie op deze oranje letters.
Tegelijkertijd wordt er voor gezorgd dat de deelnemers door toedoen van DVV verzekerd zijn voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

 

De verzekering lichamelijke ongevallen is aanvullend op uw verplichte ziekteverzeke-ring. De verzekering burgerlijke aansprakelijk-heid is aanvullend op uw (facultatieve) familiale verzekering.

   


Als dames ongestoord willen SNORF-en,

doen ze DIT....

(zie hierboven)