MEDESTANDERS

Er zijn verenigingen en instanties die SNORF.YT en de initiatiefnemer ervan een warm hart toedragen.  Dat verdient een warm applaus. En dankbaarheid.

Voor bepaalde van die medestanders geldt een korting van 15%. 

Vermeld bij 'Mededeling' op het stortingsbulletin duidelijk het lidnummer.


Aandacht: deze lijst kan steeds worden uitgebreid.

Stel de vraag via barondhanis@snorf.yt


LOGO + LINK VAB