201809 KONINKLIJKE SNORF

Op een nader te bepalen moment

-ten vroegste begin september 2018-

mag fietsend Sint-Niklaas

zich verwachten aan

NIET MINDER DAN VIER SNORFTOCHTEN.


Het worden VORSTELIJKE tochten

naar aanleiding van de inhuldiging

van het nieuwe knooppunt Driekoningen.


Begin alvast je gouden kroon te knutselen.